ข้อมูลผู้บริหาร

 
 

นายสาโรจน์  พฤษภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา
โทรศัพท์ : 081 9768674

อีเมล : 


เข้าดู : 384 ครั้ง