ยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ


โรงเรียนแร่วิทยา ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี และเลื่อนวิทยฐานะ
คุณครูเจษฎา นากดี วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูศิริญาภรณ์ ปานทอง วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
10 ส.ค. 66 | รับชม : 18 ครั้ง