รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแร่วิทยารับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ในระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1 และ 4
รับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น.-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนแร่วิทยา
หลักฐานในการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา
-สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา
-ปพ. 1 หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
-หลักฐานอื่น ๆ (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามข่าวสารจากโรงเรียนแร่วิทยาผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.rwy.ac.th/
Facebook : http://www.fb.com/rwyschool.surin
YouTube : https://www.youtube.com/c/rwyschool
LINE : https://lin.ee/qGpzjOv
24 เม.ย. 64 | รับชม : 249 ครั้ง