อยู่ค่ายพักแรม 2563

วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 กองลูกเสือโรงเรียนแร่วิทยา นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ และ เนตนารี จำนวน 37 คน ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์